Jord

I naturen velger plantene selv sine vokseplasser der forholdene for dem er de best mulige. Får de ikke slike forhold, trives de ikke eller rett og slett bare dør. I hagen er det omvendt – der er det vi som velger, og altfor ofte tvinger vi dårlige miljøer på plantene. Og da er det ikke så underlig at plantene ikke vokser. Grunnregelen er veldrenert jord. For det har nok dødd flere planter av kompakt og våt jord, enn av tørke. Porøs jord er nemlig mye varmere enn kompakt. Og i porøs jord overvintrer planene bedre.

Løs jord med mye kompost og naturgjødsel blandet inn er en grunnleggende forutsetning for et vellykket resultat. For når det regner, kan vannet trenge dypt ned i den porøse jorda. Anlegg også bedene høyere enn omgivelsene. Kombinert med veldrenert og porøs jord oppnår bedet en jevnere temperatur og det lokale dyrkingsklimaet kan forbedres med nesten en klimasone.

Næringsmangel vises på plantene. Vokser de dårlig, de er de kanskje bleke og tynne, da kan man lure på om det mangler et eller flere næringsstoffer. Ta kontakt med oss, kanskje kan vi hjelpe med direkte råd – i verste fall kan vi henvise deg til hvem som kan foreta en jordanalyse. Denne analysen gir beskjed om jordas innhold av næringsstoffene nitrogen, fosfor og kalium – og om jordas PH-verdi. (Kilde: Latmannshagen, Cappelen).

P-jord er en allsidig, mørk plantejord som holder godt på fuktighet. Den passer for all slags dyrking, både innen- og utendørs. P-jord kan med fordel benyttes til omskolering av stiklinger og frø.
Kvalitetsjord spesielt egnet for inneplanter og balkongkasser. Jorden er tilsatt kugjødsel og kompostert. Et næringsrikt og luktfritt naturprodukt, Debiogodkjent for økologisk dyrking.
Vårt billigeste alternativ: Floralux® Plantejord er ypperlig til bruk i blomsterpotter, urner, balkongkasser og til dyrking og stikking av småplanter. Til grønnsaker og planter i veksthus og på friland.